Oct 19

De Amerikaanse overheid presenteerde dit jaar haar nieuwe digitale strategie: Digital Government – Building a 21st Century Platform to Better Serve the American People (*.PDF). De titel van deze bondige strategie maakt meteen al iets duidelijk; de Amerikaanse burger staat de komende jaren centraal voor de digitale overheid. Hele concrete actiepunten moeten leiden tot een digitaal platform waarmee de Amerikaanse burger uiteindelijk beter wordt bediend door haar overheid.

Doelstellingen
Met deze digitale strategie wil de Amerikaanse overheid:

 1. zorgen voor hoge kwaliteit digitale overheidsinformatie en –diensten, overal en altijd, op elk apparaat. Voor elke burger en de almaar toenemende mobiele populatie. Credo: ‘Anywhere, anytime, on any device’.
 2. zorgen dat de overheid zich aanpast aan de nieuwe digitale wereld, waarbij apparaten, applicaties en gegevens worden ingekocht en beheerd op een slimme, veilige en betaalbare manier. Waarbij mobiele services meteen vanaf het begin het uitgangspunt vormen.
 3. de macht over overheidsgegevens ontgrendelen om daarmee innovatie te stimuleren en de kwaliteit van de dienstverlening aan het Amerikaanse volk verbeteren.

Vier principes als bouwstenen
De strategie is gebouwd op vier overkoepelende principes:

Bij het Informatie Centraal principe focussen overheden niet enkel meer op het presenteren van informatie (websites, brochures, etc.), maar op het bewaken van overheidsdata en zorgen dat die accuraat, veilig en beschikbaar is. Ongestructureerde data wordt gestructureerd en gekoppeld aan metadata en wordt vervolgens aangeboden via web API’s. Andere (overheids)instellingen, bedrijven en onafhankelijke ontwikkelaars kunnen zo nieuwe diensten creëren of bestaande diensten verbeteren.

Bij het Gedeeld Platform principe wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen en wordt ‘geïnnoveerd met minder’. Overheden delen méér en effectiever, zowel binnen de overheid als met het publiek. Dit principe zorgt voor ontwikkeling en levering van digitale diensten en beheer van gegevens die adoptie van nieuwe technologieën versnellen. Tevens zorgt het voor lagere kosten en vermindering van dubbel werk. Wijze lessen van early adopters moeten z.s.m. worden verspreid. En overheden moeten deelnemen in open source communities en het gebruik van crowdsourcing met het publiek moet worden opgevijzeld. Daarnaast moeten overheidsbrede oplossingen en contracten worden gelanceerd, zodat alle overheden hiervan kunnen profiteren.

Het Klant Centraal principe beïnvloedt hoe informatie wordt gecreëerd, beheerd en gepresenteerd via websites, mobiele applicaties, ruwe datasets en andere vormen van levering. Het stelt klanten zelf in staat om informatie vorm te geven, te delen en te consumeren. Wanneer en hoe ze het willen. En of het nou gaat om de manier waarop overheden informatie creëren, de systemen die ze gebruiken om het te beheren of de manier waarop zij organiseren en presenteren; alles wat ze doen moet voortaan in het teken staan van de behoeften van de klant.

De klant centraal stellen betekent ook: kwalitatieve content die beschikbaar, up-to-date en betrouwbaar is. Op elk moment van de dag. Content die beschikbaar en toegankelijk is via meerdere kanalen en apparaten. Vanzelfsprekend is die content ook makkelijk leesbaar en krijgt de klant altijd de mogelijkheid tot het geven van feedback. Dit, om het informatieaanbod elke dag weer te kunnen verbeteren. Continue onderzoek naar de behoeften en wensen van de klant is voortaan een absolute must. De klant centraal stellen vraagt daarnaast om een betere coördinatie en samenwerking tussen overheden, zodat burgers altijd kunnen vinden wat ze nodig hebben en transacties net zo makkelijk plaatsvinden als ze gewend zijn in de private sector.

Tenslotte is er nog het principe van Veiligheid en Privacy. Een overheid die bouwt aan een nieuwe digitale dienstverlening, moet dit doen op een veilige, transparante en verantwoorde wijze. Nieuwe technologieën hebben immers de potentie om apparaten en gegevens kwetsbaar te maken voor opzettelijke of onbedoelde inbreuken op de veiligheid en privacy van mensen. Persoonsgegevens kunnen daarmee ook zo maar ‘s op straat komen te liggen.

Concrete actiepunten
Wat het document vooral sterk maakt, zijn de benoemde, hele concrete actiepunten. Sommige actiepunten zijn meer randvoorwaardelijk en moeten worden opgepakt door algemene diensten zoals bijv. de GSA (General Services Administration), het Digital Services Innovation Center en OMB (Office of Management and Budget). Maar veel actiepunten (en uitdagingen) liggen uiteraard bij de ministeries, agentschappen en andere overheidsonderdelen zelf.

Een overzicht van de belangrijkste actiepunten:

 • Formuleer voor de gehele overheid gezamenlijk beleid voor open data, content en web-API’s
 • Zorg dat alle nieuwe IT-systemen aansluiten op dit nieuwe beleid voor open data, content en web-API’s
 • Bepaal op basis van klantbehoeften tenminste twee grote klantgerichte diensten die hoogwaardige data of content bevatten en geschikt zijn om verder uit te werken binnen het nieuwe open data, content en web-API beleid. Stel deze vervolgens beschikbaar via web API’s
 • Formuleer overheidsbrede bring-your-own-device (BYOD) richtlijnen die zijn gebaseerd op lessen uit succesvolle pilots binnen de overheid
 • Lanceer een gezamenlijk programma gericht op mobiele app ontwikkeling
 • Zorg voor rijksbrede contracten voor mobiele apparaten en draadloze services
 • Formuleer richtlijnen voor het verbeteren van digitale diensten en customer experience en zorg ervoor dat alle nieuwe digitale diensten voortaan aan deze richtlijnen voldoen
 • Bepaal samen met de klant tenminste twee bestaande prioritaire klantgerichte diensten voor mobiel gebruik, optimaliseer deze en kom met een plan voor de verbetering van aanvullende bestaande diensten
 • Inventariseer tools en richtlijnen voor het meten van performance en klanttevredenheid op digitale diensten en implementeer deze op alle overheidssites
 • Evalueer kansen om de veilige invoering binnen de overheid van mobiele technologieën te versnellen tegen lagere kosten.

Ultieme doel: de burger als partner
Uiteindelijk moet de strategie zorgen voor een ingrijpende verandering van de wijze waarop de Amerikaanse overheid verbindt met en diensten verleent aan het Amerikaanse volk. Ultieme doel: burgers de mogelijkheid geven om partners te worden in het opbouwen van een betere regering, waar “every man”, zoals Thomas Jefferson ooit schreef, “feels that he is a participator in the government of affairs.”

Wat een mooie ambitie. En wat een mooie uitdaging. Deze strategie is in ieder geval een stap in de goede richting.

Leave a Reply

preload preload preload